Obsah | Dostupnost’ | Mapa stránky | Kontakty English | Français | Slovenčina | Slovenščina


Práve ste na: Hlavná stránka > Podporné technológie - PT > Som užívateľ PT > Jednoduché technické riešenia

Jednoduché a lacné podporné technológie

V niektorých prípadoch sa dajú riešenia pomocou podporných technológií zrealizovať relatívne jednoducho a lacno.

Trojrozmerné dotykové modely

Nevidiaci študenti používajú niekedy pri výuke hmatateľné modely.

Napríklad pri predmetoch, kde tvorí grafika podstanú časť, je model veľmi dôležitý pri vysvetľovaní niektorých úloh. Tieto požiadavky vznikajú pri predmetoch inžinierského štúdia, kde je výstupom technický výkres, ale aj pre matematiku fyziku a chémiu.

2D a 3D taktilná grafika sa dá vytvoriť z materiálov ako je drevo, papier, plast, lepenka a kovy – pozri obrázky dole.

Taktilný model

Geometrické tvary sa dajú skonštruovať aj použitím rôznych šnúrok a špendlíkov, ktoré sa upevňujú na mäkký povrch pracovných dosiek na vytváranie 3D modelov. Podložka je z dreva alebo korku alebo akéhokoľvek materiálu do ktorého sa dajú zapichnúť špendlíky. Dá sa použiť aj reliéfne spracovaný milimetrový papier na zobrazenie osí a bodov, pričom body môžu byť spájané šnúrkami, gumičkami alebo jemným drôtikom.

Prehľad tatilných pomôcok sa nachádza tu

Ergonomické perá

Ergonomické perá, ktoré sú zobrazené nižšie sú jednoduché a lacné riešenia pomocou PT dostupné každému, kto má problémy s písaním rukou. Ich unikátny dizajn umožňuje lepšie ovládať pohyby ruky pri písaní.

Ergonomické peráErgonomické pero pri používaní

Konverzia textových súborov na MP3 – NaturalReader

Prevod textu na súbor MP3

NaturalReader je softvérový balík, ktorý konvertuje akýkoľvek text na vysoko kvalitný, prirodzene znejúci hlas. Je spojený s technológiu jedného kliknutia a číta text priamo z mnohých aplikácií bez nutnosti kopírovania a vkladania.

Konvertuje veľké textové súbory na MP3 alebo WAV súbory, ktoré sa dajú prehrávať na prenosných prehrávačoch ako sú iPods, CD prehrávače a vreckové počítače.

Existuje verzia na voľné stiahnutie NaturalReade, ktorá podporuje len Microsoft hlasy a dve profesionálne verzie, ktoré ponúkajú viacero prirodzených hlasov.. Cena sa pohybuje od 40 do 80 Euro.

Voľne šíriteľný čítač obrazovky pre Windows – Readplease 2003

Readplease 2003 je čítač monitora, ktorý prečíta akýkoľvek text zobrazený na monitore. Je voľne dostupný na stránke www.readplease.com

Readplease obrazová ponuka

Vlastnosti:

  • Voliteľné Microsoft hlasy: Mike, Mary, Sam
  • Nastaviteľné fonty a farba pozadia
  • Čítanie textu cez schránku vo Windows z akéhokoľvek programu (kopíruj/vlož)
  • Čítanie príkazov zo systémového riadku
  • Čítanie emotikonov používaných v emailoch ako sú :) alebo :(
  • Nastaviteľná rýchlosť hovorenia
  • Farebné nastavenia pre slabozrakých
  • ReadPlease Enable Vám predvedie simuláciu ako by s týmto softvérom pracovala Vaša webová stránka

Hovoriaci program pre elektronickú poštu – IcanEmail

ICanEmail je jednoduchý, ale výkonný hovoriaci program pre elektronickú poštu. Pracuje sekvenčne, t.j. dáva otázky jednu po druhej, ako napríklad "Komu to chceš poslať?" alebo "Ak chceš hovoriť svoju správu, môžeš to urobiť tu."

Email 'partner' (prijímateľ alebo posielajúci) posiela a dostáva emaily bez nejakého špeciálneho softvéru !
ICanEmail umožňuje posielanie a prijímanie mailov z počítačov iných užívateľov bez použitia internetu.
Existuje aj možnosť ICanEmail ovládať hlasom, a to akýmkoľvek hlasom, vrátane hlasu generovaného z komunikačného zariadenia. Jeho cena je približne 70 euro.

Hovoriaci email softvér

Prístupné hry

Sprístupnené hry

Existuje veľa hier pre ľudí so zdravotným postihnutím. Tieto hry majú prispôsobené buď ovládanie, alebo hrací režim.
Hra ovládaná jedným spínačom, Strange Attractors, bola finalistom najvýznamnejšej súťaže priemyselne vyrábaných hier v roku 2006.
Veľa z týchto hier je voľne šíriteľných.
Dole sú odkazy na niektoré stránky s dobrými hrami.
http://www.arcess.com/aliens.htm

http://www.oneswitch.org.uk/2/switch-downloads.htm
Na tejto stránke sú informácie o histórii a súčasnosti hier, ktoré sa dajú ovládať jedným spínačom.
Je tu aj veľa dobrých hier, ktoré sa dajú voľne stiahnuť.

Tu nájdete odkazy na stránku BBC, ktorá sa zaoberá prístupnými hrami,

a tu nájdete víťaznú hru, ktorú môže hrať vidiaci človek so zrakovo postihnutým človekom.

Víťazná prístupná hra

Audyssey je online časopis pre hráčov so zrakovým postihnutím.

Volne šíriteľný softvér

tucows logo

Na internete sa dá nájsť množstvo voľne šíriteľných softvérov od hier cez čítače z monitorov, až po softvéry pomáhajúce pri písaní.

Dobrá stránka na stiahnutie týchto softvérov je: tucows.com. Na tejto stránke nájdete stovky voľne šíriteľných softvérov od vzdelávacích hier a multimediálnych hier až po farebné knihy a softvér na editáciu video záznamu.