Obsah | Dostupnost’ | Mapa stránky | Kontakty English | Français | Slovenčina | Slovenščina


Práve ste na: Hlavná stránka > Podporné technológie - PT > Som zamestnávateľ > Rady pre zamestnávateľov

Rady pre zamestnávateľov

Vysoká miera nezamestnanosti medzi ľuďmi so zdravotným postihnutím je indikátorom, ktorý poukazuje na existenciu komplexných a veľkých bariér zabraňujúcich ich zamestnaniu sa.

Ako zamestnávateľ môžete významne prispieť k prekonaniu týchto bariér. Dá sa to implementáciou legislatívy pre rovnosť v zamestnávaní, zvýšením vedomostí o podpore pre zamestnávateľov a o podporných technológiách, ktoré sú dostupné na úpravu pracovísk.

Podporné technológie (PT) slúžia na podporu ľudí a implementáciu inovatívnych praktík pri zriaďovaní rôznych pracovísk pre osoby so zdravotným postihnutím.

Cez príslušné prípadové štúdie a ďalšie odporúčania má táto časť za cieľ priblížiť spôsoby používania podporných technológií, pomocou ktorých sa dajú optimalizovať zručnosti a schopnosti zamestnancov so zdravotným postihnutím.