Obsah | Dostupnost’ | Mapa stránky | Kontakty English | Français | Slovenčina | Slovenščina


Prípadové štúdie

Meno: Klemen
Povolanie: Počítačový vedec
Vek: 25
Pohlavie: muž
Krajina: Slovinsko

Klemen má vážnu poruchu sluchu. Používa (chirurgicky implantovaný) kochleárny implantát, ktorý mu umožňuje rozoznávať zvuky. Hovorenú reč zachytí iba vtedy, ak hovoriaci hovorí pomaly, a ak v pozadí nie je žiaden šum alebo rušivý zvuk. Aby Klemen rozumel ľuďom zvyčajne odčítava z pier.

Klemen používa email a MSN odkazy; preňho je to najjednoduchší spôsob komunikácie. Email používa aj na komunikáciu so spolupracovníkmi v práci, učiteľmi na fakulte, s bratom a priateľmi. Aj MSN odkazy používa na komunikáciu s priateľmi a spolupracovníkmi. Technológia mu dala slobodu na vyjadrovanie a a zdieľanie jeho myšlienok.
Klemen si PT zakúpil sám, nedostal žiadnu finančnú podporu.

S používaním kochleárneho implantátu má dobré skúsenosti. Po operácii absolvoval rehabilitáciu (tréning sluchu) v inštitúte pre ľudí s poruchami sluchu v Ljubljane. Rehabilitácia trvala 4 roky. Prvý rok mal tréning tri krát týždenne jednu hodinu, čo sa znižovalo až po jednu hodinu týždenne v poslednom roku. Mal problém vyregulovať neznáme zvuky prichádzajúce z kochleárneho implantátu.

Klemen vie, že počítač s emailom a MSN odkazmi zvýšil kvalitu jeho života, ale chcel by mať viac PT; najviac by potreboval program konvertujúci reč na text v slovinskom jazyku a kvalitnú web kameru (umožňujúcu odčítavanie z pier a komunikáciu pomocou znakovej reči). Postráda aj technológie, ktoré by mu umožnili v čase núdze volať políciu, hasičov, pohotovosť alebo asistenčné služby na ceste.

Hovorí, že veľa ľudí so sluchovým postihnutím v Slovinsku (najmä starší ľudia) nemajú počítač a PT, ktoré by potrebovali. Dokonca nemajú ani bežné technológie ako je mobilný telefón (s sms správami), a/alebo počítač s prístupom na internet (s e-mailom).
Má pocit, že únia združujúca ťažko sluchovo postihnutých a nepočujúcich v Slovinsku robí veľmi málo na to, aby oboznámila študentov s postihnutím sluchu s PT, ktoré by mohli používať, aby si uľahčili štúdium a zamestnanie.

Klemen hovorí, že ľudia by mali používať všetky dostupné PT, aby sa zlepšila kvalita ich života. Nemali by sa báť neznámej technológie, ale mali by si vyžiadať trénig a pomoc pri používaní PT. Má pocit, že najväčšie prekážky sú v malej informovanosti o PT pre ľudí so sluchovým postihnutím v Slovinsku. Naviac, veľa PT je drahých a mnohé podporné technológie nie sú dostupné v rodnom jazyku.


Súvisiace podporné technológie
Názov Typ
Osobné zosilňovače
Hardvér