Obsah | Dostupnost’ | Mapa stránky | Kontakty English | Français | Slovenčina | Slovenščina


Prípadové štúdie

Meno: Matjaž
Povolanie: Docent na univerzite
Vek: 42
Pohlavie: muž
Krajina: Slovinsko
Matjaz

Matjaž je docentom na univerzite. Má poruchu sluchu. Aby lepšie počul, používa načúvací prístroj a podporné zariadenia. Je skúseným užívateľom PT, používa ich denne. PT používa doma, v spoločenskom styku a pri cestách, je pevne presvedčený, že PT by mali byť používané podľa potreby bez problémov na verejnosti. PT mu pomohli, aby sa stal docentom.

Matjaž využíva rôzne riešenia pomocou PT od jednoduchých: načúvací strojček a email, až po zložité: indukčné slučky a počítač, špeciálny e-learningový a konferenčný softvér, ktorý mu pomáha pri výučbe.
PT pre zlepšenie sluchu alebo ALD, ktoré používa, sú načúvací prístroj vybavený T- cievkou, FM zosilňovací systém a indukčná slučka s mikrofónom. Tieto prístroje mu umožňujú zlepšiť kvalitu príjmu, keď nestačí načúvací prístroj. Pri učení v triede používa FM systém s mikrofónom umiestneným v strede miestnosti, to mu rozširuje rozsah počutia a dorozumievania pri komunikácii so študentmi. Doma používa indukčnú slučku, pomocou načúvacieho prístroja vybaveného T cievkou počúva rádio a televíziu. Pri používaní mobilného telefónu používa systém, ktorý spája mobilný telefón s jeho načúvacím prístrojom. S mikrofónom je možná hands free komunikácia.

Okrem podporných technológií pre zlepšenie sluchu, Matjaž používa aj moderné počítačové programy, ktoré umožňujú spoluprácu študent - učiteľ (napr. NetMeeting, NetOP, Moodle a MS SharePoint portal). Sú to e-learningové a konferenčné systémy, ktoré umožňujú dištančné vzdelávanie. Pomocou dištančného vzdelávania môže, Matjaž viesť a učiť študentov bez priameho kontaktu s nimi.

Matjaž je technický nadaný. Svoj načúvací prístroj si nastavil sám a podelil sa o skúsenosti s audio technikom. Preferuje možnosť naučiť sa inštalovať a používať nové PT sám a väčšina PT sa mu zdá pre užívateľa prístupná. Na získanie informácií o PT používa internet. Internet využíva aj na kúpu PT, takto si kúpil systém pre mobilný telefón a indukčnú slučku, ktorú používa doma.
Financie na PT získal z rôznych zdrojov. Štátna zdravotná poisťovňa uhradila iba malú časť nákladov na načúvací prístroj, ale neprispela na žiadne iné PT. Zosilňovací systém, ktorý používa v triede a vybavenie počítača, ktoré používa doma zaplatilo ministerstvo školstva, na žiadosť fakulty. Fakulta mu poskytla internetové pripojenie. Časť načúvacieho zariadenia si platil sám.

Matjaž vie, že PT veľmi zlepšila kvalitu jeho života a nevie si predstaviť svoj život bez PT. Bez nej by bol odrezaný od sveta, s PT dosiahol úplnú sociálnu inklúziu. PT mu pomohla stať sa docentom. Je veľkým fanúšikom emailu a všetkým prístupnej technológie (dizajn pre všetkých).
Matjaž radí všetkým ľuďom so sluchovým postihnutím, aby sa neobávali používať PT na verejnosti; “mali by používať PTstále a všade, kde je to potrebné. Je to ich právo a je povinnosťou spoločnosti pomôcť a vytvoriť im prijateľné podmienky pre život a prácu.”


Súvisiace podporné technológie
Názov Typ
FM Systémy
FM Systémy
Hardvér
Indukčné slučky
Indukčné slučky
Hardvér
Telefónne systémy
Telefónne systémy
Hardvér