Obsah | Dostupnost’ | Mapa stránky | Kontakty English | Français | Slovenčina | Slovenščina


Softvérové slovníky a lexikóny

Príklad, SpellCathcher a Word

Softvérové slovníky obsahujú definície slov a taktiež pomáhajú užívateľovi v bezchybnom písaní s upozornením na nedostatky v hláskovaní. Vlastnosti týchto slovníkov a lexikónov môžu byť: kontrola hláskovania, návrh vhodného slova, predikcia slova, podpora homoným (slová znejúce podobne, ale s odlišným významom sú označené odlišne od ostatného textu). Softvérový lexikón je užitočným nástrojom a pomáha pri výbere vhodného slova zo zoznamu súvisiacich slov, ktoré by prichádzali do úvahy. Softvérový slovník alebo softvérový lexikón sa dajú použiť samostatne, alebo ako súčasť iného softvéru, ako je napr. Microsoft Word, alebo ako súčasť špecializovaného programu uľahčujúceho písanie a čítanie.

.