Obsah | Dostupnost’ | Mapa stránky | Kontakty English | Français | Slovenčina | Slovenščina


Softvér na mapovanie mysle

Príklady Inspiration, a MindManager Pro.

Odborníci na podporu učenia často odporúčajú používať, tzv. mapovanie mysle. Mapa mysle je obrazové znázornenie toho, ako je pojem spojený s ostatnými pojmami a myšlienkami.

Mapovanie mysle je prakticky využiteľné pri zaznamenávaní poznámok, opakovaní, uchovávaní poznatkov, vytváraní súhrnov alebo i pri všeobecnom organizovaní informácií. Využitie tvorivého potenciálu metódy Brainstorming je jednou z obľúbených foriem využitia mapovania mysle.

Mapy mysle využívajú prepojenia obrazov a slov spojených čiarami. Začína sa s ústrednou myšlienkou, témou alebo obrazom. Ďalšie pojmy, myšlienky a obrazy, vzťahujúce sa na ústrednú tému, sa zobrazia a pripoja prepojeniami vo forme čiar.

Softvér na mapovanie mysle umožňuje užívateľovi vložiť obrazy alebo súbory z počítača. Niektoré softvéry na mapovanie mysle dovoľujú reprezentovať mapu mysle súborom vo forme textu alebo obrazovej informácie.

Example of a Mindmap

Ako je vidieť na obrázku, softvér umožňuje užívateľovi organizovať informácie vizuálnym spôsobom pomocou obrázkov a grafiky.