Obsah | Dostupnost’ | Mapa stránky | Kontakty English | Français | Slovenčina | Slovenščina


Dotykové obrazovky

Všeobecné informácie

Touch Screens

Zdroj: touchscreens.com (http://www.touchscreens.com/images/main.jpg)

Dotyková obrazovka je kombináciou monitora počítača a ľahko dostupného vstupného zariadenia. Používaním dotykovej obrazovky sa užívateľovi sprístupní práca s takými zariadeniami ako je počítač, komunikačné prístroje, verejné terminály, atď., a to bez klávesnice, myši či iného vstupného zariadenia. Na potvrdenie výberu stačí, ak užívateľ prstom stlačí tlačidlo, ktoré sa nachádza priamo na ploche obrazovky, alebo ak sa dotkne dotykovým perom, resp. nohou alebo hoci aj umelou končatinou. Povrch dotykových obrazoviek je citlivý na dotyk a dodáva počítaču informácie po aktivácii, stlačení príslušného miesta presne lokalizovanej časti na obrazovky tak, ako keď stlačením tlačidla na myši sa vyšle signál do počítača.

Dotykové obrazovky môžu byť používané ako podporné technológie pre užívateľov, ktorým chýbajú zručnosti potrebné pre prácu s klasickými počítačmi. S týmto druhom obrazoviek sa stáva manipulácia s technickými zariadeniami prirodzenejšou, samozrejmejšou a lepšie dostupnou pre mnohých užívateľov so špeciálnymi potrebami.

Technické požiadavky

Väčšina zariadení s dotykovou obrazovkou je vybavená vhodnou úpravou povrchu a softvérovým vybavením. Niekedy sa vyžaduje aj špeciálny alebo prídavný softvér, ktorý môže byť potrebný vzhľadom na používaný operačný systém. Je potrebné sa vopred uistiť, či užívateľov počítač má taký druh vstupu, aký je potrebný na pripojenie dotykovej obrazovky.

Je potrebné poznamenať, že nie všetky typy dotykových obrazoviek reagujú len na priamy dotyk pokožky (nie všetky si vyžadujú vodivý vstup) a že sa vyrábajú s rôznou kvalitou obrazu.

Pre mnohé platí, že je dôležité ako sa umiestnia - napr. horizontálne obrazovky nemôžme používať na stojato. Pri ich kúpe je nutné si túto informáciu zistiť.

Cena:

117 palcová dotyková obrazovka (s pridaním úpravy na zvýšenie dotykovej funkčnosti bežnej obrazovky) má cenu okolo 200 EUR. 17 palcová plochá LCD/TFT obrazovka s povrchom citlivým na dotyk, s USB rozhraním má cenu okolo 1000 EUR.