Obsah | Dostupnost’ | Mapa stránky | Kontakty English | Français | Slovenčina | Slovenščina


Čítače obrazovky

Čítače obrazovky (systémy hlasového výstupu) dávajú užívateľovi možnosť vypočuť si prostredníctvom syntetizátora reči alebo vyhmatať si prostredníctvom Braillovho displeja informáciu zobrazenú počítačom na monitore. Sú navrhnuté tak, aby ľuďom so zrakovým postihnutím (či už ide o prakticky nevidiace alebo slabozraké osoby) sprístupnili štandardné počítačové technológie a softvéry, ako sú textový editor, tabuľkové procesory, elektronická poštu a internetové prehľadávače. Štandardná klávesnica a klávesové skratky sa využívajú na ovládanie počítača namiesto počítačovej myši.

Čítač obrazovky pozostáva z 2 základných komponentov:

 • Syntetizér reči, ktorý nahlas číta text, ktorý dostáva z programu čítača obrazovky, nainštalovaného v počítači. Syntetizér reči je zvyčajne softvérový program spolupracujúci so zvukovou kartou.

 • Čítač obrazovky posiela text zobrazený na obrazovke do syntetizátora, ktorý ho prečíta užívateľovi.

Na trhu je viacero rozličných čítačov obrazovky. V zásade ich hlavné charakteristiky sú si podobné:

Možno ho stíšiť, resp. ukončiť jednoduchým stlačením klávesovej skratky, umožňuje nastaviť parametre reči, výšku tónov, silu hlasu a opakovať to, čo bolo naposledy povedané. V prípade zadávania textu do počítača, po dokončení písania, program hlasového výstupu text prečíta po slovách alebo po písmenách. Dá sa zvoliť aj možnosť čítania veľkých písmen, interpunkcie alebo symbolov. Ponuky v menu, dialógové okná, tipy, pomocné príkazy, systémové hlásenia alebo iné texty, či grafika môžu byť čítané v spätnom poradí, s oneskorením.

Grafické užívateľské rozhrania pre hlasový výstup:

 • JAWS od Freedom Scientific

  JAWS
  • Window-Eyes od GW Micro

  • LookOUT od Choice Technology

  • Hal and Supernova od Dolphin

Hal

 • Čítače obrazovky pre intenetové prehľadávače s hlasovým výstupom, ako napr. Opera.